logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!

 • Bộ Đàm Cầm Tay

  Bộ Đàm Cầm Tay

 • Bộ đàm cầm tay hàng hải

  Bộ đàm cầm tay hàng hải

 • Hệ Thống Bộ Đàm IP Tiên Tiến

  Hệ Thống Bộ Đàm IP Tiên Tiến

 • Máy thu phát HF ICOM IC-7300

  Máy thu phát HF ICOM IC-7300

Khách Hàng Tiêu Biểu

Khách Hàng Tiêu Biểu

Khách hàng tiêu biểu công ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Việt (VTS)

Tin Tức

Tin Tức

  Bộ đàm Icom sử dụng trong cứu hộ cứu nạn (13/07/2018)