logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!  • Adapte BC-123SE

Adapte BC-123SE

Adapter cho bộ sạc máy bộ đàm Icom.

 


Adapter cho bộ sạc máy bộ đàm Icom.