logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!  • Anten bộ đàm FA-B2E

Anten bộ đàm FA-B2E

Antel máy bộ đàm dùng với tần số136-174Mhz

 

 


Anten máy bộ đàm VHF mềm (136-174MHz) thích hợp sử dụng cho máy bộ đàm cầm tay IC-V8, IC-V82, IC-G80