logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!  • Anten bộ đàm Icom<br> FA-SC25V

Anten bộ đàm Icom
FA-SC25V

Anten máy bộ đàm VHF mềm (136-150MHz), có vòng xanh thích hợp sử dụng cho máy bộ đàm cầm tay 

 


Anten máy bộ đàm VHF mềm (136-150MHz), thích hợp sử dụng cho máy bộ đàm cầm tay