logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!  • Anten bộ đàm Icom<br> FA-SC57U

Anten bộ đàm Icom
FA-SC57U

Anten bộ đàm Icom FA-SC57U, Anten máy bộ đàm UHF mềm,có vòng đỏ phù hợp tần số 430MHz - 470MHz, thích hợp sử dụng cho máy bộ đàm cầm tay 

 


Anten bộ đàm Icom FA-SC57U, Anten máy bộ đàm UHF mềm,có vòng đỏ phù hợp tần số 430MHz - 470MHz, thích hợp sử dụng cho máy bộ đàm cầm tay