logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!  • Anten bộ đàm Icom<br> FA-SC61VC

Anten bộ đàm Icom
FA-SC61VC

Anten bộ đàm Icom FA-SC61VS, Anten máy bộ đàm UHF dài,có vòng trắng, độ lợi cao  phù hợp tần số 136MHz - 174MHz, thích hợp sử dụng cho máy bộ đàm cầm tay 

 


Anten bộ đàm Icom FA-SC61VS, Anten máy bộ đàm UHF dài,có vòng trắng, độ lợi cao  phù hợp tần số 136MHz - 174MHz, thích hợp sử dụng cho máy bộ đàm cầm tay