logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!  • Anten bộ đàm Icom<br>FA-SC55V

Anten bộ đàm Icom
FA-SC55V

Anten bộ đàm Icom FA-SC55V, Anten máy bộ đàm VHF mềm,có vòng đỏ phù hợp tần số 150MHz - 174MHz, thích hợp sử dụng cho máy bộ đàm cầm tay 

 


Anten bộ đàm Icom FA-SC55V, Anten máy bộ đàm VHF mềm,có vòng đỏ phù hợp tần số 150MHz - 174MHz, thích hợp sử dụng cho máy bộ đàm cầm tay