logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!



  • Pin bộ đàm Icom<br>  BC-264

Pin bộ đàm Icom
BC-264

Điện thế 7.2V

Loại Ni-Mh dung lượng 1400mAh

 

 

 


Chuyên dùng cho các dòng máy bộ đàm: Icom IC-V80 Icom IC-F3003 Icom IC-F3002 Icom IC-F4002 Icom IC-F4003

Dùng với bộ sạc BC-192 kèm BC-147SE (sạc chậm) hoặc BC-191 kèm BC-123SE (sạc nhanh)