logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!  • Pin bộ đàm Icom<br> BP - 227

Pin bộ đàm Icom
BP - 227

Điện thế 7.2V

Loại Li-ion dung lượng 1850mAh

 


Chuyên dùng cho các dòng máy bộ đàm:

Icom IC-M88

Icom IC-V85

Chuyên dùng với bộ sạc BC-190 kèm BC-123SE (sạc nhanh)