logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!  • Pin bộ đàm Icom<br> BP - 265

Pin bộ đàm Icom
BP - 265

Điện thế 7.4V

Loại Li-ion dung lượng 1900mAh

 


Dùng cho các dòng máy bộ đàm:

Icom IC-V80,

Icom IC-F3003,

Icom IC-F3002

Icom IC-F4002

Icom IC-F4003,

Dùng với bộ sạc BC-193 kèm BC-123SE (sạc nhanh)