logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!  • Pin bộ đàm Icom<br>BP - 232H

Pin bộ đàm Icom
BP - 232H

Điện thế 7.4V

Loại Li-ion dung lượng 2250mAh

 


Chuyên dùng cho các dòng máy bộ đàm: Icom IC-F3032S, Icom IC-F3033T,  Icom IC-F4032S,  Icom IC-F4033T.

Chuyên dùng với bộ sạc BC-160 kèm BC-123SA/SE (sạc nhanh)