logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!

Case study: Bộ đàm cho tàu điện ngầm - Osaka Metro sử dụng bộ đàm 4G/LTE Icom trong tất cả 133 trạm

Case study: Bộ đàm cho tàu điện ngầm - Osaka Metro sử dụng bộ đàm 4G/LTE Icom trong tất cả 133 trạm

Osaka Metro đã sử dụng bộ đàm 4G/LTE Icom trong tất cả 133 trạm Video giới thiệu: Giới thiệu Osaka Metro: […]

Case Study: Hệ thống bộ đàm liên lạc 10km ứng dụng cho nhà máy xi măng Thành Thắng Group Hà Nam

Case Study: Hệ thống bộ đàm liên lạc 10km ứng dụng cho nhà máy xi măng Thành Thắng Group Hà Nam

Hệ thống bộ đàm liên lạc 10km ứng dụng cho nhà máy xi măng Thành Thắng Group Hà Nam 1.Yêu cầu li[…]

Case Study: Hệ thống bộ đàm khách sạn DQua tại Nha Trang

Case Study: Hệ thống bộ đàm khách sạn DQua tại Nha Trang

Khách sạn đầu tiên ở Nha Trang sử dụng hệ thống bộ đàm IDAS trung kế đơn điểm (Trunking Single Site) IDAS ™ Trunking […]

Case study: Hệ thống liên lạc khẩn cấp nội bộ sử dụng bộ thu phát IP502H, IC-SAT100 và IC-DU65B

Case study: Hệ thống liên lạc khẩn cấp nội bộ sử dụng bộ thu phát IP502H, IC-SAT100 và IC-DU65B

YAMAHA MOTOR CO., LTD. Thiết lập hệ thống thông tin liên lạc đóng vai trò cốt lõi trong phòng chống thi[…]