logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!Phụ kiện chính hãng dùng cho bộ đàm Icom

Tai nghe dùng cho bộ đàm Icom:

Tai nghe bộ đàm chính hãng: HM-128L, HM-158L, HM-166LA, PTE-110S01, PTE-760 VOX...Tai nghe dùng cho bộ đàm Icom IC-V86, G86, U86, F1000, F2000, F2100DT, F3003, F4003, F4103D, F4230DT, F3230DT, F1100DT, F2100DT

Pin bộ đàm Icom

       Pin bộ đàm Icom IC-V80, F3002, F3003, F4002, F4003, F4103D, F3103D:

 • Pin BP-265 dung lượng 2250mAh
 • Pin BP-264 dung lượng 1400mAh

       ​Pin dùng cho bộ đàm Icom IC-V86, G86, U86, F3003, F4003:

 • Pin BP-298 dung lượng 2250mAh
 • Pin BP-299 dung lượng 3150mAh

       Pin dùng cho bộ đàm Icom IC-F3032S, F3033T, F4033T:

 • Pin BP-232WP dung lượng 2250mAh

       Pin dùng cho bộ đàm GM1600E

 • Pin BP-234 dung lượng 3300mAh

       Pin bộ đàm Icom IC-F1000, F2000, F1100DT, F2100DT:

 • Pin BP-278: Loại Li-Ion, dung lượng 1130 mAh
 • Pin BP-279: Loại Li-Ion, dung lượng 1485 mAh
 • Pin BP-280: Loại Li-Ion, dung lượng 2280 mAh

       Pin bộ đàm Icom IC-F3033T, F4033T, F14, F24, F3230DT, F4230DT:

 • Pin BP-232H: Loại Li-Ion, dung lượng 2250 mAh

Bộ sạc bộ đàm Icom:

 • BC-193 kèm BC-123SE: Bộ sạc cho pin BP-265 của các dòng máy  IC-V80, F3002, F3003, F4002, F4003, F4103D, F3103D
 • BC-192/BC-191 kèm BC-209/BC-123SE: Bộ sạc cho pin BP-264 của các dòng máy  IC-V80, F3002, F3003, F4002, F4003, F4103D, F3103D
 • BC-160 kèm BC-123SE/BC-147SE: Bộ sạc cho pin BP232H/WP của các dòng máy bộ đàm Icom IC-F3033T, F4033T, F14, F24, F3230DT, F4230DT:
 • BC-213 kèm BC-123SE: Dùng sạc cho pin BP-179, BP-279, BP-280 của các dòng bộ đàm Icom IC-F1000, F2000, F1100DT, F2100DT
 • Bộ sạc BC-213 kèm BC-242: Dùng cho bộ đàm Icom IC-F1000, F2000, F1000T, F2000T, F1100DT, F2100DT
 • Bộ sạc BC-240 kèm BC-242: dùng cho bộ đàm Icom IC-V86, G86, U86, F3003, F4003

Anten bộ đàm Icom:

 • Anten FA-B57V, FA-B57U dùng cho bộ đàm IC-V86, G86, U86
 • Anten tiêu chuẩn VHF: FA-SC25V ( Tần số: 136-150 MHz), FA-SC55V (Tần số: 150-174 MHz)
 • Anten tiêu chuẩn UHF: FA-SC25U ( Tần số: 400-430 MHz), FA-SC57U (Tần số: 430-470 MHz)
 • Anten Cắt, độ lợi cao: FA-SC61UC (Tần số: 136-174 MHz), FA-SC61UC (Tần số: 400-470 MHz)
 • Anten ngắn: FA-SC26US, FA-Sc26VS
 • Anten bộ đàm V80/U80: FA-B2E, FA-B70C

Bộ micro kèm loa cầm tay: HM-158LA, HM-159LA dùng cho bộ đàm Icom IC-F3003, F4003

Bát cài lưng bộ đàm Icom: MB-133, MB-124, MB-94....

Cáp lập trình bộ đàm Icom:

 • Cáp lập trình bộ đàm cầm tay: OPC-478UC
 • Cáp lập trình bộ đàm trạm cố định, gắn xe: OPC-1122U