logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!Các dòng bộ đàm hàng không Icom được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng không. Phục vụ nhu cầu liên lạc, điều hành hoạt động của sân bay.

  • Bộ đàm câm tay hàng không Icom: IC-A24 dùng cho mục đích di động của nhân viên điều hành mặt đất.
  • Bộ đàm gắn trạm hàng không Icom: IC-A210, IC-A220 dùng cho gắn trạm cố định trên máy bay, các giàn khoan dầu khí có sàn đáp trực thăng, các trạm điều hành không lưu mặt đất...