logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!


  • Bộ đàm cầm tay Icom: bao gồm các dòng bộ đàm Icom IC-V80, Icom IC-V88, IC-V86, IC-U86 Các dòng bộ đàm này có khả năng cài đặt bằng tay. liên lạc xa với công suất lớn - 5.5-7W. Bảo hành 2 năm
  • Bộ đàm gắn xe, gắn trạm: dòng bộ đàm Icom IC-2300H, công suất cực lớn (65W). Phù hợp cho gắn xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, xe chuyên dụng... Bảo hành 2 năm
  • Bộ đàm 2 băng tần VHF và UHF: Dòng bộ đàm IC-2730A, phù hợp cho bộ đàm đi phượt cùng lúc nhiều nhóm với mỗi nhóm dùng tần số ở các dải khác nhau. Bảo hành 2 năm