logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!

Icom Hỗ trợ


Tại Icom, triết lý của chúng tôi rất đơn giản: một sản phẩm chất lượng cao hơn thú vị hơn và mang đến cho người dùng ít phức tạp hơn. Đây là lý do tại sao tất cả các đài phát thanh Icom được sản xuất tại Nhật Bản với các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo rằng khi mỗi sản phẩm tiếp cận người dùng dự định của nó, sẽ không có bất ngờ. Phần này được dành riêng để cho phép người dùng Icom đạt được lợi ích tối đa từ việc mua hàng của họ, cũng như cung cấp lời khuyên và các tùy chọn nếu vấn đề nảy sinh.