logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!Bạn là những người thường xuyên đi biển, bạn muốn trang bị cho mình thiết bị liên lạc thì thiết bị bộ đàm hàng hải sẽ là điều kiện tốt nhất.

  • Bộ đàm cầm tay hàng hải Icom: IC-M24, IC-M25, IC-M36, IC-M73, IC-M88, IC-M88UL, IC-M85 phục vụ liên lạc cho các kênh hàng hải di động. Bộ đàm hàng hải đặc biệt chống nước IPX7, đủ 88 kênh hàng hải, nổi trên mặt nước, phù hợp sử dụng bộ đàm trên tàu biển, bộ đàm cho cảng, bộ đàm cho hoa tiêu trực canh...CÓ thêm bộ đàm chống cháy nổ IC-M88UL phù hợp cho các mục đích an toàn chống chay nổ trên tàu.
  • Bộ đàm gắn trạm hàng hải Icom: IC-M323, IC-M324, IC-M423, IC-M424 phù hợp xây dựng các trạm trực canh ở cảng, máy bộ đàm gắn trạm trên tàu....
  • Các máy bộ đàm liên lạc tầm xa HF, MF: IC-M700, M700 Pro, M710, M802 phục vụ nhu cầu liên lạc tầm xa khi hoạt động trên biển.