logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!RoIP Gateway VE-PG3

Giá:  Liên hệ

NGỪNG SẢN XUẤT

  • Chế độ chuyển đổi Kết nối điện thoại
  • Chế độ bắc cầu
  • Truyền thông vô tuyến đa điểm
  • Chức năng trộn âm thanh

 

Mua ngay
Giao tận nơi hoặc lấy tại cửa hàng

Sản phẩm liên quan

Bài viết liên quan

Icom - Mọi thứ về vô tuyến điện