logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!Phụ kiện chính hãng dùng cho bộ đàm Icom

Tai nghe bộ đàm Icom:

Tai nghe bộ đàm chính hãng Icom: HM-128L, HM-158L, HM-166LA, PTE-110S01, PTE-760 VOX...Tai nghe dùng cho bộ đàm Icom IC-V80, V88, F1000, F2000, F3003, F4003, F3002, F4002, F4103D, F4230DT, F3230DT, F1100Dt, F2100DT

Pin bộ đàm Icom

        Pin bộ đàm Icom IC-V80, F3002, F3003, F4002, F4003, F4103D, F3103D:

 • Pin BP-265 dung lượng 1900mAh
 • Pin BP-264 dung lượng 1400mAh

       Pin bộ đàm Icom IC-F1000, F2000, F1100DT, F2100DT:

 • Pin BP-278: Loại Li-Ion, dung lượng 1130 mAh
 • Pin BP-279: Loại Li-Ion, dung lượng 1485 mAh
 • Pin BP-280: Loại Li-Ion, dung lượng 2280 mAh

       Pin bộ đàm Icom IC-F3033T, F4033T, F14, F24, F3230DT, F4230DT:

 • Pin BP-232H: Loại Li-Ion, dung lượng 2250 mAh

Bộ sạc bộ đàm Icom:

 • BC-193 kèm BC-123SE: Bộ sạc cho pin BP-265 của các dòng máy  IC-V80, F3002, F3003, F4002, F4003, F4103D, F3103D
 • BC-192/BC-191 kèm BC-209/BC-123SE: Bộ sạc cho pin BP-264 của các dòng máy  IC-V80, F3002, F3003, F4002, F4003, F4103D, F3103D
 • BC-160 kèm BC-123SE/BC-147SE: Bộ sạc cho pin BP232H/WP của các dòng máy bộ đàm Icom IC-F3033T, F4033T, F14, F24, F3230DT, F4230DT:
 • BC-123SE kèm BC-213: Dùng sạc cho pin BP-179, BP-279, BP-280 của các dòng bộ đàm Icom IC-F1000, F2000, F1100DT, F2100DT

Anten bộ đàm Icom:

 • Anten tiêu chuẩn VHF: FA-SC25V ( Tần số: 136-150 MHz), FA-SC55V (Tần số: 150-174 MHz)
 • Anten tiêu chuẩn UHF: FA-SC25U ( Tần số: 400-430 MHz), FA-SC57U (Tần số: 430-470 MHz)
 • Anten Cắt, độ lợi cao: FA-SC61UC (Tần số: 136-174 MHz), FA-SC61UC (Tần số: 400-470 MHz)
 • Anten ngắn: FA-SC26US, FA-Sc26VS
 • Anten bộ đàm V80/U80: FA-B2E, FA-B70C

Bát cài lưng bộ đàm Icom: MB-133, MB-124, MB-94....

Cáp lập trình bộ đàm Icom:

 • Cáp lập trình bộ đàm cầm tay: OPC-478UC
 • Cáp lập trình bộ đàm trạm cố định, gắn xe: OPC-1122U

Phụ kiện bộ đàm cố định, bộ đàm gắn xe Icom

 • Anten trạm cố định: Anten Diamond BC-100, Anten Diamond BC-100S, Anten Diamond F22, Aten Diamond F23, Anten Diamond BC200, Anten Diamond BC-200L, Anten Diamond BC-205. Anten Scan UHF49B/C/D, Scan UHF46B/C/D, Scan VHF54, Scan VHF73, Anten COL43_420, COL43_430, COL43_450, COL43_470, COL45_420, COL45_430, COL45_470.
 • Anten đế từ Diamon: Anten đế từ Diamond MC100, Anten đế từ Diamond MC201, đế từ rời MR5A, Cần anten MC101S, MC102, MC103A. MC103B, MC203, NR2C....
 • Dây nguồn bộ đàm cố định: OPC-1132A
 • Mic cầm tay và Mic để bàn và Loa: Micro HM-152, Micro có bàn phím HM-152T, Micro HM-148, Micro chống nhiễu HM-211S, Mic để bàn SM-26, Loa SP-30, Loa SP-35, SP-35L
 • Duplexer, chống sét bộ đàm và cáp đồng trục: Duplexer UHF, Duplexer VHF, Chống sét trên cáp dẫn sóng, cáp đồng trục RG8U, RG58, 10D-FB, 1/2 inch
 • Nguồn viễn thông: Nguồn Diamond GZV3000, GZV4000, GZV1200, Nguồn Rectifier 220VAC-13.8VDC 20A/30A...