logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!Anten bộ đàm Icom IC-M73: FA-S64V

Giá:  Liên hệ

  • Anten VHF dùng cho bộ đàm IC-M73
  • Tần số: 156-164 MHz
  • Độ dài 115mm

 

Mua ngay
Giao tận nơi hoặc lấy tại cửa hàng

Anten bộ đàm hàng hải Icom IC-M73
Mã sản phẩm: FA-S64V
Độ dài lớn nhất 115mm
Tần số sử dụng cho 88 kênh hàng hải: 156-164 MHz

Sản phẩm liên quan

Bài viết liên quan

Icom - Mọi thứ về vô tuyến điện