logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!Anten trạm Diamond VHF/UHF Hiệu Diamond Antenna

Giá:  Liên hệ

 • Anten trạm F22: 144 - 174MHz
 • Anten trạm F23: 144 - 174MHz
 • Anten trạm F23H: 144 - 174MHz
 • Anten trạm BC100: 134 - 174MHz
 • Anten trạm BC100S: 115 - 174MHz
 • Anten trạm BC101: 144 - 174MHz
 • Anten trạm BC102: 134 - 174MHz
 • Anten trạm BC200: 430 - 490MHz
 • Anten trạm BC200L: 370 - 430MHz
 • Anten trạm BC202: 430 - 490MHz
 • Anten trạm BC205: 430 - 490MHz

 

Mua ngay
Giao tận nơi hoặc lấy tại cửa hàng

Anten trạm VHF/UHF hiệu Diamond - Nhật Bản 

Sử dụng kèm với các máy bộ đàm Icom cố đinh và di động. Làm anten tổng đài taxi, ....

F22

Anten trạm F22: 144 - 174MHz kèm bảng cắt anten

Chiều dài:3.2m / Khối lượng:1.3kg
Độ lợi:6.7dB / Công suất phát xạ tối đa:200W / Trở kháng:50ohms
VSWR:xấp xỉ 1.5:1 / Chịu vận tốc gió tối đa:50m/s.
Đường kính trụ có thể gắn anten:30 - 62φ / Đầu nối:MJ / Kiểu: Vô hướng 2×7/8λ, Đầu ra FRP

F23

Anten trạm F23: 144 - 174MHz kèm bảng cắt anten

Chiều dài:4.6m / Khối lượng:1.7kg
Độ lợi:7.8dB / Công suất phát xạ tối đa:200W / Trở kháng:50ohms
VSWR:xấp xỉ 1.5:1 / Chịu vận tốc gió tối đa:50m/s. / Đường kính trụ có thể gắn anten:30-62φ / Đầu nối:MJ / Kiểu:Vô hướng 3×5/8λ,Đầu ra FRP

F23H

Anten trạm F23H: 144 - 174MHz kèm bảng cắt anten

Chiều dài:5.2m / Khối lượng:2.0kg
Độ lợi:7.8dB / Công suất phát xạ tối đa:350W / Trở kháng:50ohms
VSWR:xấp xỉ 1.5:1 / Chịu vận tốc gió tối đa:40m/s. / Đường kính trụ có thể gắn anten:30-62φ / Đầu nốiMJ / Kiểu:Vô hướng 3×5/8λ,Đầu ra FRP

BC100

Anten trạm BC100: 134 - 174MHz kèm bảng cắt anten

Chiều dài:1.7m / Radial Chiều dài:approx.52cm / Khối lượng:1.2kg
Độ lợi:3.8dB / Công suất phát xạ tối đa:200W / Trở kháng:50ohms
VSWR:xấp xỉ 1.5:1 / Chịu vận tốc gió tối đa:60m/s. / Đường kính trụ có thể gắn anten:30-62φ / Đầu nối:MJ / Kiểu:Vô hướng 5/8λ,Đầu ra FRP

BC100S

Anten trạm BC100S: 115 - 174MHz kèm bảng cắt anten

Chiều dài:1.7m / Khối lượng:1.2kg
Độ lợi:3.4dBi / Công suất phát xạ tối đa:100W / Trở kháng:50ohms
VSWR:xấp xỉ 1.5:1 / Chịu vận tốc gió tối đa:60m/s. / Đường kính trụ có thể gắn anten:30-62φ / Đầu nối:MJ / Kiểu:Vô hướng 5/8λ,Đầu ra FRP

BC101

Anten trạm BC101: 144 - 174MHz kèm bảng cắt anten

Chiều dài:1.5m / Khối lượng:0.86kg
Độ lợi:3.5dB / Công suất phát xạ tối đa:200W / Trở kháng:50ohms
VSWR:xấp xỉ 1.5:1 / Chịu vận tốc gió tối đa 50m/s. / Đường kính trụ có thể gắn anten:30-60φ / Đầu nối:MJ / Kiểu:5/8λ GP

BC101

Anten trạm BC102: 134 - 174MHz kèm bảng cắt anten

Chiều dài:3.2m / Khối lượng:1.3kg
Độ lợi:6.5dB / Công suất phát xạ tối đa:200W / Trở kháng:50ohms
VSWR:xấp xỉ 1.5:1 / Chịu vận tốc gió tối đa 50m/s. / Đường kính trụ có thể gắn anten:30-60φ / Đầu nối:MJ / Kiểu:2×5/8λ GP

BC200

Anten trạm BC200: 430 - 490MHz kèm bảng cắt anten

Chiều dài:1.7m / Khối lượng:0.9kg
Độ lợi:6.5dB / Công suất phát xạ tối đa:200W / Trở kháng:50ohms
VSWR:xấp xỉ 1.5:1 / Chịu vận tốc gió tối đa:60m/s. / Đường kính trụ có thể gắn anten:30-62φ / Đầu nối:MJ / Kiểu:Vô hướng 3×5/8λ,Đầu ra FRP

BC200L

Anten trạm BC200L: 370 - 430MHz kèm bảng cắt anten

Chiều dài:1.7m / Khối lượng:0.9kg
Độ lợi:5.5dB / Công suất phát xạ tối đa:200W / Trở kháng:50ohms
VSWR:xấp xỉ 1.5:1 / Chịu vận tốc gió tối đa:60m/s. / Đường kính trụ có thể gắn anten:30-62φ / Đầu nối:MJ / Kiểu:Vô hướng 2×5/8λ,Đầu ra FRP

BC202

Anten trạm BC202: 430 - 490MHz kèm bảng cắt anten

Chiều dài:1.15m / Khối lượng:0.75kg
Độ lợi:6.5dB / Công suất phát xạ tối đa:200W / Trở kháng:50ohms
VSWR:xấp xỉ 1.5:1 / Chịu vận tốc gió tối đa:55m/s. / Đường kính trụ có thể gắn anten:30-60φ / Đầu nối:MJ / Kiểu:2×5/8λ xếp chồng GP

BC205

Anten trạm BC205: 430 - 490MHz kèm bảng cắt anten

Chiều dài:2.9m / Radial Chiều dài:19cm / Khối lượng:1.15kg
Frequency:430-490MHz / Độ lợi:8.5dBi
Max. power rating:200W / Trở kháng:50Ω / SWR:xấp xỉ 1.5
Đầu nối:M-J / Chịu vận tốc gió tối đa:50m/s. 
Đường kính trụ có thể gắn anten:φ30-φ62

Tham khảo website của hãng Diamond Antenna: http://www.diamond-ant.co.jp/english/commercial/com_3fix.html

 

Sản phẩm liên quan

Bài viết liên quan

Icom - Mọi thứ về vô tuyến điện