logo

Count on us!

Người bạn tin cậy!Cần anten di động VHF/UHF Hiệu Diamond Antenna

Giá:  Liên hệ

  • Cần anten M150GS: 134 - 174MHz 
  • Cần anten NR2C: 144 - 174MHz
  • Cần anten MC101: 134 - 174MHz
  • Cần anten MC101S: 117 - 174MHz
  • Cần anten MC202: 340 - 520MHz
  • Cần anten MC203A: 430 - 470MHz
  • Cần anten MC203B: 460 to 490MHz

 

Mua ngay
Giao tận nơi hoặc lấy tại cửa hàng

Các loại cần anten chuyên dùng cho bộ đàm gắn trên xe hơi, bộ đàm đi phượt....

M150GS

Cần anten M150GS: 134 - 174MHz cùng biểu đồ cắt anten

Chiều dài:0.60m / Cân nặng:160g
Độ lợi: 2.15dBi / Công suất phát xa tối đa:200W / Trở kháng anten:50ohms
VSWR: xấp xỉ 1.5:1 / Kiểu đầu nối:MP / Kiểu:1/4λ roi di động

NR2C

Cần anten NR2C: 144 - 174MHz cùng biểu đồ cắt anten

Chiều dài:1.41m / Cân nặng:200g
Độ lợi:4.1dB / Công suất phát xạ tối đa:150W / Trở kháng: 50ohms
VSWR:xấp xỉ 1.5:1 / Kiểu đầu nối:MP / Kiểu: 6/8λ roi di động

CL2E

Cần anten CL2E: 144 - 174MHz cùng biểu đồ cắt anten

Chiều dài:1.45m / Cân nặng:220g
Độ lợi:4.1dB / Công suất phát xạ tối đa:200W / Impedance:50ohms
VSWR:Công suất phát xạ tối đa 1.5:1 / Đầu nối:MP / Type:6/8λ 
roi di động

 
MC101

Cần anten MC101: 134 - 174MHz cùng biểu đồ cắt anten

Chiều dài:1.42m / Cân nặng:180g
Độ lợi:3.4dB / Công suất phát xạ tối đa:200W / Trở kháng:50ohms
VSWR:xấp xỉ 1.5:1 / Đầu nối:MP / Kiểu:5/8λ roi di động

MC101S

Cần anten MC101S: 117 - 174MHz cùng biểu đồ cắt anten

Chiều dài:1.62m / Cân nặng:180g
Độ lợi:3.4dBi / Công suất phát xạ tối đa:200W / Trở kháng:50ohms

VSWR: xấp xỉ 2.0:1 / Đầu nối:MP / Kiểu:5/8λ roi di động

 
MC202

Cần anten MC202: 340 - 520MHz cùng biểu đồ cắt anten

Chiều dài:0.54m / Cân nặng:130g
Độ lợi:3.4dBi / Công suất phát xạ tối đa:200W / Trở kháng:50ohms
VSWR:Công suất phát xạ tối đa 1.5:1 / Đầu nối:MP / Kiểu :5/8λ roi di động

MC203A

Cần anten MC203A: 430 - 470MHz cùng biểu đồ cắt anten

Chiều dài: 0.97-086m
Cân nặng: 210g
Tần số: 430-470MHz
Công suất phát xạ tối đa: 200W / Trở kháng: 50Ω / Độ lợi: 5.5dBi
SWR: xấp xỉ 1.5 / Đầu nối: M-P / Kiểu: 2 x 5/8 bước sóng

MC203B

Cần anten MC203B: 460 to 490MHz cùng biểu đồ cắt anten

Chiều dài: 0.97-086m
Cân nặng: 210g

Tần số: 460-490MHz
Công suất phát xạ tối đa: 200W / Trở kháng: 50Ω / Độ lợi: 5.5dBi
SWR:xấp xỉ 1.5 / Đầu nối: M-P / Kiểu: 2 x 5/8 bước sóng

Tham khảo website hãng Diamond Antenna : http://www.diamond-ant.co.jp/english/commercial/com_2mobil.html

Icom - Mọi thứ về vô tuyến điện